Udredning

En udredning består af en personlighedsmæssig, klinisk psykologisk og en kognitiv vurdering. Udredningen foregår gerne i borgerens eget hjem.  Flere gange er jeg også mødt op på afklaringssteder, kommuner eller ved forsikringsselskaber for at udføre samtalen og testene. Men hvor det ønskes kan det også foregå på min klinik i Rødovre. Man skal regne med at det samlet vil tage tre timer. Nogle gange lidt mindre alt afhængig af sagsomfanget.

Der indledes med en klinisk samtale, hvor jeg optager anamnese. Dernæst anvender jeg de test, som vurderes relevante for at besvare de spørgsmål, som henviser har stillet.

Klinikken anvender kun velafprøvede og anerkendte test til afklaring af funktionsevnen.

Den psykologiske vurdering sigter mod at afklare den enkelte borgers psykologiske- og kognitive udfordringer i forhold til at indgå på arbejdsmarkedet. Den psykologiske vurdering vil munde i forslag til skånehensyn eller forslag til yderligere behandling, hvis det vurderes, at borgeren har en restfunktionsevne.

 

Referencer for psykologiske udredninger og undersøgelser.

Bornholms Regionskommune
Erhvervscentret Espelunden Syd
Job & Aktivitetscenter Vestegnen
Jobcenter Brøndby Kommune
Jobcenter Furesø Kommune
Jobcenter Greve Kommune
Jobcenter Helsingør Kommune
Jobcenter Københavns Kommune
Jobcenter Rødovre Kommune
Jobcenter Tåstrup Kommune
Socialmedicinsk Ambulatorium (Region Sjælland, beliggende Holbæk Sygehus)
Socialmedicinsk Center (Region Hovedstaden, beliggende Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler)