Hypnose ved fantomsmerter

Forskning viser, at patienter med fantomsmerter efter amputation kan opleve en ganske betydelig smertenedsættelse. Min forskning, der bygger på pilotforløb, viser, at der kan opnås helt op til 80 % reduktion af fantomsmerter ved hypnose.  Forudsætningen er dog, at du ikke er klinisk angst eller depressiv. Du kan læse om forsøget i Artikel om hypnose ved fantomsmerter her.

Acceptance and Commitment therapy/kognitiv terapi målrettet kronisk sygdom.

Har du en kronisk sygdom viser alle undersøgelser at Acceptance and Commitment Therapy (ACT) er det bedste valg, hvis man arbejder kognitivt med ændring af tankemønstre fra negative til positive for at fremme en  sygdomsadfærd, der giver mere livskvalitet og mindre risiko for at udvikle angst og depression.

Der vil være fokus på leveregler, tidligere livsstil og selvaccept.

Vi vil arbejde fremadrettet med værdier og håb og sammen udvikle konkrete og overskuelige løsninger til at håndtere sygdommen.

Jeg vil desuden støtte en systematisk indarbejdning af nye vaner, samt undersøge forandringer i identitet og selvbillede i forbindelse med omlægning til den nye livsstil.

Terapien vil typisk blive suppleret med hjemmeopgaver, hvor man f.eks. skal registrerer tanker og adfærd, samt eksperimentere med at handle på nye måder.

 

Traumeterapi (Somatic Experiencing)

I arbejdet med chok og traumer arbejder jeg ud fra en metode som er særlig udviklet hertil. Metoden kaldes Somatic Experiencing og er udviklet af den amerikanske psykolog Peter Levine.

Ved choktraumer vil bevidstheden have en tendens til at fraspalte den traumatiske oplevelse på en måde som gør, at man ikke kan “være i sig selv”, samtidig med at man er i kontakt med traumet.

Det betyder, at man kan have en oplevelse af at “være ude af sig selv” eller ude af sin krop, når man nærmer sig kontakt med traumet. Man kan derfor ikke forholde sig analytisk eller følelsesmæssigt til det der er sket og således heller ikke integrerer det.

Somatic Experiencing virker ved, at jeg hjælper den traumatiserede til at sanse sin krop, finde sine kropslige og mentale ressourcer, og bruge dem til at afbalancere nervesystemet med.

Herved hjælpes kroppen og nervesystemet til at finde en roligere tilstand, hvor man kan “være i sig selv”, samtidig med at man bevidst bliver i stand til at bearbejde traumet.

Processen foregår i et roligt tempo, trin for trin, og gennem et nært terapeutisk samarbejde. Et forløb på 5-10 sessioner, vil som regel være nok til at bearbejde et enkeltstående chok-traume. Hvis der er tale om flere traumer opstået over en længere periode, kan det tage længere tid.

Mindfullness/visualisering

Velkendt metode til regulering af smerte og stress. Metoden er også brugt med stor succes til behandling af depression og angst. Den er det første valg for mig, når der er brug for nedregulering af kropslig anspændthed. Nogle gange kan et højt kropsligt stressniveau forhindre, at anden terapi giver mening. Mindfullness åbner, giver rum for at håndtere følelser og kropslige fornemmelser. Mine klienter siger ofte, at de efter et sådant forløb, føler, at de har fået førersædet igen, og at de nu styrer smerterne, hvor det før var omvendt. Tilsvarende ligger der solid forskning omkring såvel mindfullness’ som visualiseringens evne til at styrke kroppens eget immuneforsvar og herved styrker vi vores egen evne til at bemestre de fysiske og psykiske følgevirkninger, som smerte og stress afføder.

Eksistentialistisk terapi

I mødet mellem filosofi og psykologi finder man eksistentialistisk terapi. Fokus er her at kaste lys over den nuværende livstilstand. Fortiden består som et vilkår, men et vilkår som du kan vælge at gå udenom eller acceptere og herved integrere i dit liv. Vi er hele tiden i udvikling – og ved at vælge er vi en i stadig udviklingsproces for herigennem at frigøre egne ressourcer. Nøgleord er frihed, ansvar og valg for eksistentialismen. Herigennem sætter vi fokus på mål, håb og fremtidige værdier. på trods af af fortidige tab, sorg eller  fysisk sygdom.