For forsikringsselskaber, erstatningsnævn og kommuner der mangler en udredning af arbejdsevne og psykisk funktionsniveau

Psykologiske undersøgelser i spørgsmål om diagnostisk udredning, eksempelvis i behandlings-, revaliderings-, pensions- og erstatningssager.

For dig der er kronisk syg eller stresset

Har du kroniske smerter, fantomsmerter, medicinske uforklarede sygdomme, cancer, hjertesygdom eller er du stresset, kan vi hjælpe dig til at håndtere din sygdom, behandle dine symptomer og bedre din livssituation.  Kontakt dit forsikringsselskab, din arbejdsplads eller kommune for henvisning eller kom som privatbetaler. Klinikken har ikke aftale med Den offentlige Sygesikring. Men du kan få tilskud via Sygesikringen Danmark, om du er medlem af denne.

For virksomheder der vil undgå langtidssygemeldinger

Spar penge og få nysygemeldte medarbejdere tilbage på arbejdet. Undgå langtidssygemeldinger og i sidste ende afskedigelser.

logo_forening