Værdigrundlag

Behandlingsrationale for smertebehandling

Sundhedspsykologisk forskning viser, at smerte og stress påvirker hinanden. Oplever man intensiv smerte forøges kroppens produktion af stresshormoner, og man reagerer på smerten med stressreaktioner som nedsat hukommelse, forøget irritabilitet, søvnproblemer, hudirritation og muskelsmerter mm. Disse stressreaktioner forøger smerteoplevelsen. Endelig kan den samlede forøgelse bevirke, at man reagerer med letvakt angst og depressive tendenser. Måske bliver vi ligefrem mere triste og tungsindige over tid, når vi har kronisk smerte. Det giver derfor god mening, at bearbejde smerte og stress i en kombinationsbehandling, som jeg kalder stress-smertemodellen.

Etiske fordringer

Jeg sætter mine klienter i fokus, og er samtidigt bevist om min troværdighed og det faglige faglige ansvar, der følger med et behandlingsforløb. Jeg har derfor også en etisk rettesnor, der siger, at jeg kun tager de patienter, der kan have gavn af behandling hos mig. Er jeg af den opfattelse, at klienten har brug for anden relevant behandling, tilbyder jeg rådgivning og vejledning desangående f.ek.s i relation til psykiatrisk behandling. I de fleste tilfælde  kan jeg udfærdige en kort udtalelse til videre brug.

Jeg arbejder efter devisen, at dialoger er bedre end monologer.