Værdigrundlag

Sundhedspsykologisk forskning viser, at smerte og stress påvirker hinanden. Oplever man intensiv smerte forøges kroppens produktion af stresshormoner, og man reagerer på smerten med stressreaktioner. Derfor kan du også opleve smerten mere intenst, når du er stresset enten i form af kropslige spændinger eller forøget alertness og letvakt angst. Måske bliver vi ligefrem mere triste og tungsidige over tid. Der giver derfor god mening, at bearbejde stress og smerte i en kombinationsbehandling, som jeg kalder stress-smertemodellen.

Jeg sætter mine klienter i fokus, og er samtidigt bevist om min troværdighed og det faglige faglige ansvar, der følger med et behandlingsforløb. Jeg har derfor også en etisk rettesnor, der siger, at jeg kun tager de patienter, der kan have gavn af behandling hos mig. Er jeg af den opfattelse, at klienten har brug for anden relevant behandling, tilbyder jeg rådgivning og vejledning desangående f.ek.s i relation til psykiatrisk behandling. I de fleste tilfælde  kan jeg udfærdige en kort udtalelse til videre brug.

Jeg arbejder efter devisen, at dialoger er bedre end monologer.