Der foretages en personlighedsvurdering, som indeholder en systematisk og klinisk vurdering screening af borgerens fremadrettede arbejdsmarkedsperspektiv. Der udfærdiges en psykologisk erklæring til videre brug for sagsbehandlingen i forhold til arbejdsevnen.

Der kan anvendes personlighedspsykologiske test som MCMI III, NEO-PI-R. Der anvendes endvidere SCL-90-R, Rotters sætningsfuldendelsestest, Rorschach-test samt forskellige test af kliniske symptomer og stressindikatorer. Valg af testgrundlag afhænger af den enkelte borger og dennes problematik.

Pris: 8000 Kr.