Vurdering af kognitiv og/eller neuropsykologisk funktionsevne i forhold til arbejdsmarkedet, herunder en vurdering af borgers evne til at gennemføre en uddannelse.

Der anvendes et bredt spektrum af neuropsykologiske- og kognitive testbatterier til at indkredse; hukommelse, koncentration, opmærksomhed, abstraktionsevne, overblik, og planlægnings- og struktureringsevne, intelligens og intelligenstyper og indlæring.

Der anvendes blandt andet tests som: Brief-V, RIAS samt RIST, WAIS-R, Ruth Andersen 15 ordpar, Reys Complekse Figure, Lurias D2-test, kendte ansigter,  Trail Making A + B. Der screenes herudover for intelligenspræference med test af Gardners intelligenstyper 

De nævnte tests er blot et udpluk af de tests, der anvendes i klinikken, og opgavens karakter afgør valg af test og testens sværhedsgrad, hvorfor testvalg kan variere fra gang til gang.

Pris 9000 kr.