Den unges ressourcer afklares i forhold til udvikling, uddannelsesparathed og/eller intelligensmæssige ressourcer samt evt. læse/skrive og stavefærdigheder. Uddannelses- og pædagogiske udviklingsmuligheder vurderes og kan udmøntes målrettede interventionsforslag.

Der anvendes en lang række af tests, der varieres i forhold til sagsforløb og borger.
Af relevant testmateriale kan nævnes:
  • Læse, skrive og stavetest.
  • Gardners Intelligenstest,
  • Intelligenstest ad modum Wais og/eller Rias.
  • Neo Pi-r til beskrivelse af personlighed og motivation.

Der kan være fokus  på uddannelsesmuligheder såsom ordinær uddannelse, særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU), Fleks-uddannelse, FVU-forløb, daghøjskoleforløb, VUC-uddannelse (AVU samt HF-niveau), forløb på AMU-Center, forløb på Kommunikationscenter/taleinstitut m.m.

Der udfærdiges en rapport med målrettede initiativer til brug for videre sagsbehandling.

Samlet pris: 8000 kr.

Resultatet kan drøftes med borger og sagsbehandler efterfølgende i en trepartssamtale. Erfaringen med andre udviklingsforløb viser klart, at tidlig medinddragelse af borgeren og tydeliggørelse af udviklingsmuligheder hos borgeren fremmer motivationen for forandring samtidig med, at den samlede tværfaglighed i sagsbehandlingen fremmes. Disse trepartssamtaler kan tilkøbes for et mindre tillæg.