SE-terapi (Somatic Experiencing)

I arbejdet med chok og traumer arbejder jeg ud fra en metode som er særlig udviklet hertil. Metoden kaldes Somatic Experiencing og er udviklet af den amerikanske psykolog Peter Levine.

Ved choktraumer vil bevidstheden have en tendens til at fraspalte den traumatiske oplevelse på en måde som gør, at man ikke kan “være i sig selv”, samtidig med at man er i kontakt med traumet.

Det betyder, at man kan have en oplevelse af at “være ude af sig selv” eller ude af sin krop, når man nærmer sig kontakt med traumet. Man kan derfor ikke forholde sig analytisk eller følelsesmæssigt til det der er sket og således heller ikke integrerer det.

Somatic Experiencing virker ved, at jeg hjælper den traumatiserede til at sanse sin krop, finde sine kropslige og mentale ressourcer, og bruge dem til at afbalancere nervesystemet med.

Herved hjælpes kroppen og nervesystemet til at finde en roligere tilstand, hvor man kan “være i sig selv”, samtidig med at man bevidst bliver i stand til at bearbejde traumet.

Processen foregår i et roligt tempo, trin for trin, og gennem et nært terapeutisk samarbejde. Et forløb på 5-10 sessioner, vil som regel være nok til at bearbejde et enkeltstående chok-traume. Hvis der er tale om flere traumer opstået over en længere periode, kan det tage længere tid.